MENU

План самоосвіти вчителя фізичної культури

Вахрушина Володимира Юрійовича

 

«Виховання, яке отримане людиною, закінчено, досягло своєї мети, коли людина настільки зріла, що має силу і волю саму себе освічувати протягом подальшого життя і знає спосіб та засоби як він може це здійснити в якості індивідуума, який впливає на світ»

А. Дістервег

Тема самоосвіти:

Формування навичок ведення здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями

 

Мета самоосвіти:

Підвищення професійної підготовки і, як наслідок, підвищення ефективності навчання фізичній культурі

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відм. про вик.

 1.  

Опрацювання законодавчих та нормативно – правових документів із питань  освіти

 серпень

виконано

 1.  

 Ознайомлення з тижневим навантаженням на 2015 – 2016 н. р.

серпень

виконано

 1.  

Опрацювання навчальних програм

серпень

виконано

 1.  

Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання предмету

 

серпень

виконано

 1.  

Календарне  планування з навчального предмету

серпень

виконано

 1.  

Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів  та ведення записів у журналі

серпень

виконано

 1.  

Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково – методичної роботи школи, графіка атестації та курсової перепідготовки вчителів.

Відвідування районних конференцій учителів

вересень

виконано

 1.  

Планування участі у міських, районних і шкільних формах методичної роботи

вересень

виконано

 1.  

Створити персональний сайт вчителя фізичного виховання

вересень

виконано

 1.  

Організація роботи по підготовці учнів до участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах

жовтень

виконано

 1.  

Створити власне портфоліо

листопад

виконано

 1.  

Участь у міських і районних методичних формах роботи

згідно плану

 

 1.  

Участь у шкільних методичних формах роботи

згідно плану

 

 1.  

Пройти курси підвищення кваліфікації

згідно плану

 

 1.  

Проводити відкриті уроки для вчителів школи, району, міста

згідно плану

 

 1.  

Робота з методичною літературою

постійно

 

 1.  

Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково – методичної проблеми школи

постійно

 

 1.  

Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій

постійно

 

 1.  

Розробка уроків, посібників

постійно

 

 1.  

Підготовка до атестації у 2016 році.

Систематизація матеріалів у кабінеті.

Відвідування уроків кращих учителів школи.

Брати участь у обміні досвідом

постійно

 

 1.  

Опрацювання педагогічної періодичної преси. Нової літератури з методики викладання предмету

постійно

 

 1.  

Періодично проводити самоаналіз своєї професійної діяльності

постійно

 

 1.  

Підвищувати рівень своєї ерудиції, правової і загальної культури

постійно

 

 1.  

Удосконалювати свої знання в області класичної і сучасної психології та педагогіки

постійно

 

 1.  

Вивчати сучасні психологічні методики

постійно

 

 1.  

Оволодівання новими формами, методами, прийомами навчання і виховання дітей

постійно

 

 1.  

Огляд в Інтернеті інформації з предмету, психології та педагогіки

постійно

 

 1.  

Вивчати НІТ і впроваджувати їх в освітній процес

постійно

 

 1.  

Поповнення персонального сайту новими матеріалами

постійно

 

 1.  

Своєчасно оновлювати інструкції з ТБ на уроках фізичної культури

постійно

 

 1.  

Впроваджувати в навчально-виховний процес здоровʼязбережувальні технології

постійно

 

 1.  

Вести здоровий спосіб життя та спонукати до цього дітей

постійно

 

 1.  

Систематично переглядати спортивні новини та телепередачі

постійно

 

 1.  

Систематичні тренування з фізичної підготовки

постійно

 

 1.  

Брати участь у змаганнях з плавання (участь у чемпіонаті України з плавання)

постійно