MENU

Нормативно-правові документи

 1. Закон України про освіту.
 2. Закон України про загальну середню освіту.
 3. Закон України про фізичну культуру і спорт.
 4. Лист МОН про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя.
 5. Лист МОН щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи.
 6. Наказ МОН щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України.
 7. Указ Президента України про Національну доктрину розвитку освіти.
 8. Указ Президента України про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту.
 9. Постанова КМУ про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 10. Постанова КМУ №462 від 20.04.2011 року Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
 11. Постанова КМУ №607 від 21.08.2013 року Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми проблемами.
 12. Наказ МОН 02.08.2005  N 458.Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту
 13. Наказ МОН і МОЗ 20.07.2009 N 518/674 про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури 
 14. Наказ МОН N 128 від 20.02.2002 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп.
 15. Наказ МОН № 518/674 від 20 липня 2009 року Про забезпечення медико-педагогічного контролю
 16. Наказ МОН 01.06.2010  N 521 Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту  в загальноосвітніх навчальних закладах
 17. Наказ МОН 21.07.2003 N 486 про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах
 18. Постанова КМУ 8 грудня 2009 р. N 1318 Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
 19. Конвенція про права дитини.
 20. Наказ МОН N 188 від 25.05.98  Про нормативні документи з фізичного виховання
 21. Наказ МОН N 455 від 20.12.93 Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України.
 22. Наказ МОН № 910 від 07 серпня 2014 року Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420
 23. Наказ МОЗ 16.08.2010  N 682 Про удосконалення медичного обслуговування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 24. Указ ПУ Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації"
 25. МОН Інституту іноваційних технологій № 14.1/10-2574 від 25 липня 2013 року
 26. Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінюваннянавчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
 27. Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді
 28. Наказ МОЗ N 614 Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні